TCH: Thư mời cổ đông tham dự và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022

(Cập nhật: 14/6/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin trân trọng gửi quý cổ đông thư mời tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch-tai lieu hop dhcd nam 2022.rar

Tin tức khác