TCH: Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(Cập nhật: 15/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq dhdcd thuong nien nam 2021.pdf

tai lieu dai hoi dong co dong 15.5.2021.rar

Tin tức khác