TCH: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

(Cập nhật: 24/4/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HDQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Chi tiết xem các files đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch tb ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du dhdcd 2020.pdf

Tin tức khác