TCH: Biên bản, Nghị quyết v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019

(Cập nhật: 23/4/2019)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên trong năm tài chính 2019 (1/4/2019 - 31/3/2020) và Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen tham du dhdcd tn 2019.pdf

tch bbnq vv trieu tap dhdcd thuong nien 2019.pdf

Tin tức khác