TCH: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 tổ chức ngày 23/2/2019

(Cập nhật: 12/2/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã Chứng khoán: TCH) xin trân trọng gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 của Công ty.

(Trước đó ngày 28/11/2018, Công ty cũng đã công bố tài liệu Đại hội, và nội dung tài liệu cho Đại hội ngày 23/2/2019 không có sự thay đổi so với tài liệu đã công bố trước đó)

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch_tai lieu dhdch bt1 2018.rar

Tin tức khác