TCH: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018

(Cập nhật: 23/2/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018 tổ chức ngày 23/2/2019.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

nq, bb hop dhcd bt l1 nam 2018 - 23.02.2019.pdf

Tin tức khác