TCH: Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020

(Cập nhật: 5/2/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch - thong bao vv hoan to chuc dhdcd bat thuong nam tai chinh 2020.pdf

Tin tức khác