TCH: Công bố đường link tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021

(Cập nhật: 24/4/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin công bố đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch - cbtt giay moi hop, duong link tai lieu hop dhdctdn 2021.pdf

Tin tức khác