TCH: Thông tin về các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Cập nhật: 23/6/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo danh sách cập nhật về ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
(Danh sách được sắp xếp theo thứ tự alphabet của tên ứng viên và cập nhật cho đến ngày tổ chức Đại hội)

STT

Họ tên

Vị trí ứng cử/đề cử

1.

Ông Đỗ Hữu Hạ

Ứng viên Hội đồng quản trị

2.

Ông Đỗ Hữu Hưng

Ứng viên Hội đồng quản trị

3.

Bà Nguyễn Thị Hà

Ứng viên Hội đồng quản trị

4.

Bà Phạm Hồng Dung

Ứng viên Hội đồng quản trị

5.

Bà Phan Thị Phương Thủy

Ứng viên Độc lập Hội đồng quản trị


Thông tin về các ứng viên theo file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

1. do huu ha - so yeu ly lich, ban cam ket, vb ke khai thong tin.pdf

2. do huu hung - so yeu ly lich, ban cam ket, vb ke khai thong tin.pdf

3. nguyen thi ha - so yeu ly lich, ban cam ket, vb ke khai thong tin.pdf

4. pham hong dung - so yeu ly lich, ban cam ket, vb ke khai thong tin.pdf

5. phan thi phuong thuy- so yeu ly lich, ban cam ket, vb ke khai thong tin.pdf

Tin tức khác