TCH: Công bố đường link tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

(Cập nhật: 14/6/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin công bố đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch cv so 23.2022 ngay 14.06.22 cbtt duong link thu moi va tai lieu hop dhcd thuong nien nam 2022.pdf

Tin tức khác