TCH: Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT, BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

(Cập nhật: 5/7/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch. ban cctt nnb do huu ha 2022.pdf

tch. ban cctt nnb do huu hung 2022.pdf

tch. ban cctt nnb nguyen thi ha 2022.pdf

tch. ban cctt nnb pham hong dung 2022.pdf

tch. ban cctt nnb phan thi phuong thuy 2022.pdf

Tin tức khác