TCH: Báo cáo tài chính Quý II năm tài chính 2022 (giai đoạn 1/7/2022 -30/9/2022)

(Cập nhật: 28/10/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin được công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm tài chính 2022 (giai đoạn 1/7/2022-30/9/2022).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctc rieng qii.2022 (1.7.2022-30.09.2022).pdf

tch bctc hop nhat qii.2022 (1.7.2022-30.09.2022).pdf

Tin tức khác