TCH: Báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2021 (giai đoạn 1/10/2021 - 31/12/2021)

(Cập nhật: 28/1/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin được công bố báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2021 (giai đoạn 1/10/2021-31/12/2021).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctc rieng tu 01.04.21 den 31.12.21.pdf

tch bctc hop nhat tu 01.04.21 den 31.12.21.pdf

tch cv 09.2022 ngay 28.01.22 v.v giai trinh chenh lech kqkd quy 3.21 so voi cung ky nam truoc.pdf

Tin tức khác