TCH: Báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2021 (kỳ từ 1/4/2021 - 30/6/2021)

(Cập nhật: 29/7/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm tài chính 2021 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trongj./.

Tải văn bản đính kèm:

tch giai trinh chenh lech kqkd quy 1 nam tai chinh 2021 so voi cung ky nam truoc.pdf

tch bctc hn q1.2021 (1.4.2021 - 30.6.2021).pdf

tch bctc r q1.2021 (1.4.2021 - 30.6.2021).pdf

Tin tức khác