TCH: Báo cáo tài chính Quý I năm tài chính 2022 (giai đoạn 1/4/2022 -30/6/2022)

(Cập nhật: 29/7/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin được công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm tài chính 2022 (giai đoạn 1/4/2022-30/6/2022) và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý I năm tài chính 2022 so với cùng kỳ năm tài chính trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cong van giai trinh chenh lech loi nhuan quy i nam 2022.pdf

tch bctc rieng quy 1 năm 2022.pdf

tch bctc hop nhat quy 1 năm 2022.pdf

Tin tức khác