TCH: CBTT Quyết định đăng ký chứng khoán bổ sung từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Cập nhật: 4/11/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố quyết định đăng ký chứng khoán bổ sung từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. 

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch - giay cndkck so 66.2016.gcncp.vsd.4.pdf

Tin tức khác