TCH: Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ (Bà Trần Thị Hoàng Hà - Tổng Giám đốc)

(Cập nhật: 3/11/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ là Bà Trần Thị Hoàng Hà - Tổng Giám đốc.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bao cao ket qua giao dich cua nguoi noi bo tran thi hoang ha_tong giam doc 2.11.2021.pdf

Tin tức khác