TCH: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

(Cập nhật: 28/8/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng Công bố Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch - cbtt gcn dang ki chao ban.pdf

Tin tức khác