TCH: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu

(Cập nhật: 28/8/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm tạị đây.

Tải văn bản đính kèm:

tch - thong bao ve ngay dkcc.pdf

Tin tức khác