Tập thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Hoàng Huy tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(Cập nhật: 9/6/2021)

Hưởng ứng chương trình phòng, chống dịch của Nhà nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đã tham gia đóng góp 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi bệnh dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển mạnh kinh tế xã hội.

Hưởng ứng chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng và tăng cường nguồn lực cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố và huy động ủng hộ “Quỹ hỗ trợ mua vắc-xin”, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) đã tham gia đóng góp một phần nhỏ bé với số tiền 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và các đơn vị thành viên Tập đoàn Hoàng Huy kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên cùng cộng đồng xã hội tham gia tích cực các chương trình phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo sức khoẻ cho từng cá nhân, gia đình, cộng đồng nhằm góp phần vào thành công chung trong thực hiện mục tiêu kép.

Trân trọng./.

(TCH)

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoang Huy International
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2