TCH: Báo cáo thường niên năm 2020

(Cập nhật: 26/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bao cao thuong nien 2020.pdf

Tin tức khác