TCH: Báo cáo thường niên năm 2019

(Cập nhật: 11/6/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctn 2019.pdf

Tin tức khác