TCH: Báo cáo thường niên năm 2016

(Cập nhật: 5/7/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã CK: TCH) xin trân trọng công bố báo cáo thường niên năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bao cao thuong nien 2016.pdf.pdf