TCH:Nghị quyết HĐQT và thông báo giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

(Cập nhật: 7/5/2021)

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT và thông báo giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt va tb giao dich tang ty le so huu tai cong ty cp dt dv hoang huy.pdf

Tin tức khác