TCH: CBTT về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp và báo cáo tình hình tài chính năm tài chính 2020 kỳ (1/4/2020-31/03/2021)

(Cập nhật: 18/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp và Báo cáo tình hình tài chính năm tài chính 2020 kỳ (1/4/2020-31/3/2021).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt dinh ky tinh hinh thanh toan goc, lai tp.pdf

tch cbtt dinh ky ve tinh hinh tai chinh.pdf

Tin tức khác