TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc Thoái vốn CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Vinh Quang

(Cập nhật: 1/7/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc Thoái vốn CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Vinh Quang.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv thoai von ctcp dau tu thuong mai quoc te vinh quang.pdf

Tin tức khác