TCH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

(Cập nhật: 25/6/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bbnq dhdcd tn 2016_25.6.2016.pdf20166279613.pdf

Tin tức khác