TCH: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

(Cập nhật: 31/5/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 25/6/2016.

Chi tiết xem tại Thông báo gửi đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

file12016531185058.pdf