TCH: Thư mời tham dự và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016

(Cập nhật: 14/6/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng gửi Thư mời tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty.

Thư mời và tài liệu xem tại các files đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_tai lieu dhdcdtn2016.rar2016628154354.rar

Tin tức khác