TCH: Báo cáo tài chính Quý IV năm tài chính 2022 (giai đoạn 01/01/2023 -31/03/2023)

(Cập nhật: 28/4/2023)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin được công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm tài chính 2022 (giai đoạn 01/01/2023-31/03/2023) và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

20230428 - tch - bctc rieng q4 2022.pdf

20230428 - tch - bctc hop nhat q4 2022.pdf

20230428 - tch - cong van giai trinh chenh lech ln quy iv nam 2022.pdf

Tin tức khác