TCH: Báo cáo tài chính quý 2 năm tài chính 2021 (kỳ từ 1/7/2021 - 30/9/2021)

(Cập nhật: 29/10/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm tài chính 2021 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trongj./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctc q2.2021 (1.7.2021-30.9.2021) hn.pdf

tch cv giai trinh chenh lech kqkd quy 2 nam tai chinh 2021 so voi cung ky.pdf

tch bctc q2.2021 (1.7.2021-30.9.2021) r.pdf

Tin tức khác