TCH: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (kỳ từ 1/4/2020 - 31/3/2021)

(Cập nhật: 8/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (kỳ từ 1/4/2020 - 31/3/2021).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bao cao tai chinh hop nhat nam 2020.pdf

tch bao cao tai chinh rieng nam 2020.pdf

tch cv giai trinh chenh lech loi nhuan nam tai chinh 2020 so voi ky truoc.pdf

Tin tức khác