TCH: Báo cáo tài chính Quý III năm tài chính 2022 (giai đoạn 01/10/2022 -31/12/2022)

(Cập nhật: 27/1/2023)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin được công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm tài chính 2022 (giai đoạn 01/10/2022-31/12/2022) và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

20230127 - tch - bctc rieng quy iii 2022.pdf

20230127 - tch - bctc hop nhat quy iii 2022.pdf

20230127 - tch - cv giai trinh chenh lech kqkd quy iii 2022 so voi ky truoc.pdf

Tin tức khác