Hình ảnh sự kiện
Đăng ký tham gia sự kiện
 • 15h30-16h00

  Đón khách tham dự

 • 16h00-16h10

  Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu

 • 16h15-16h20

  Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT TCH phát biểu

 • 16h10-16h15

  Ông Lê Hải Trà - Phó Tổng Giám đốc phụ trách HOSE phát biểu

 • 16h20-16h55

  TCH giới thiệu doanh nghiệp, cập nhật KQKD 2016, mục tiêu và chiến lược 5 năm

 • 16h55-17h55

  Mục Hỏi - Đáp giữa Ban lãnh đạo TCH với các nhà đầu tư

 • 17h55-18h00

  Bế mạc, kết thúc

 • 18h00-18h30

  Giao lưu với Nhà đầu tư, gặp gỡ báo chí, truyền thông

Hỏi đáp

 • Hoang Huy Group là đơn vị nào?

 • Chương trình sự kiện có nội dung gì đáng chú ý?

 • Xin ban tổ chức nói rõ thêm về hình thức LIVESTREAM và trả lời trực tuyến của sự kiện?

 • Thời gian và địa điểm chính xác tổ chức sự kiện?

 • Tôi là nhà đầu tư và không có giấy mời thì có được tham dự sự kiện không?

Biểu đồ giá chứng khoán
Logo bảo trợ truyền thông VITVLogo HOSE