Tài chính Hoàng Huy (TCH) quyết định mua 11 triệu cổ phiếu quỹ

(Cập nhật: 20/11/2017)

Ngày 18/11 vừa qua CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán TCH) đã họp và thông qua quyết định về việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Tài chính Hoàng Huy sẽ mua tối đa 11 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm số cổ phiếu lưu hành. Giá mua căn cứ theo giá thị trường và căn cứ theo quyết định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9/2017 của công ty. Các giao dịch thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận. Giao dịch thực hiện thông qua hình thức khớp lệnh trên sàn.

Trước đó tại cuộc họp HĐQT ngày 9/10/2017 đã thông qua quyết định mua lại tối đa 18 triệu cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, theo trình bày tại cuộc họp mới nhất hôm 18/11, do giới hạn quy định về nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ, nên số lượng cổ phiếu mua vào được quyết định là 11 triệu cổ phiếu thay vì 18 triệu cổ phiếu.

Năm 2018 và các năm tiếp theo công ty có thể tiếp tục gia tăng thực hiện mua thêm cổ phiếu quỹ trong các đợt tiếp theo.

Nam Hà
Theo InfoNet/HSX

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoàng Huy Real Estate 2
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoàng Huy Auto 3
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3