TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

(Cập nhật: 15/3/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên Bản, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xem tại các văn bản gửi đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv trieu tap hop dhdcd thuong nien 2018.pdf.pdf

tch thong bao chot quyen hop dhdcd 2018.pdf.pdf

Tin tức khác