TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

(Cập nhật: 21/2/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv giai toa dieu chinh ty le so huu ndtnn.pdf

Tin tức khác