TCH: Thông báo giao dịch mua 11 triệu cổ phiếu quỹ

(Cập nhật: 28/11/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) thông báo về việc giao dịch mua 11 triệu cổ phiếu quỹ.

 

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 11.000.000 cổ phiếu

3. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông

4. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần

5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 08/12/2017 đến ngày 05/01/2018

 

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_cong bo thong tin giao dich mua 11 trieu phieu quy.pdf.pdf

Tin tức khác