TCH: CBTT về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp và báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm tài chính 2020 kỳ (1/4/2020-30/9/2020)

(Cập nhật: 14/11/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp và Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu tài chính năm 2020 kỳ (1/4/2020-30/9/2020).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch cv so 49 bao cao tinh hinh tt goc lai tp dn ngay 13.11.20.pdf

tch cv so 48 v.v cbtt ve tinh hinh tai chinh 6 thang dau nam tai chinh 2020 ngay 13.11.20.pdf

Tin tức khác