Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Đỗ Hữu Hậu (đã bán 18.150.000 cổ phiếu)

(Cập nhật: 2/10/2020)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ của Ông Đỗ Hữu Hậu, Phó Tổng Giám đốc. Cụ thể, Ông Đỗ Hữu Hậu đã hoàn thành bán 18.150.000 cổ phiếu trong ngày 1&2/10/2020.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch _ bc kqgd nnb _ ong do huu hau.pdf

Tin tức khác