TCH: Báo cáo tài chính giai đoạn từ 1/1/2016 - 31/3/2016 đã được soát xét (BCTC riêng)

(Cập nhật: 15/4/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn từ 1/1/2016 - 31/3/2016 (báo cáo riêng).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bctc m q1.16.pdf20166198453.pdf

Tin tức khác