TCH: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1.2016 (kỳ kế toán từ 1.4.2016 - 30.6.2016)

(Cập nhật: 20/7/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1.2016 (kỳ kế toán từ 1.4.2016 - 30.6.2016).

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bctc tu 01.4-30.6 (cong ty me).pdf2016812231314.pdf

Tin tức khác